• NAG01 - She's Crafty

 • NAG02 - Fancy Pants

 • NAG03 - Super Charged

 • NAG04 - Psychedelic

 • NAG05 - Magic Beans

 • NAG06 - In a Tizzy

 • NAG07 - Mass Hysteria

 • NAG08 - Hyperactive

 • NAG09 - Badassary

 • NAG10 - Shizaam!

 • NAG11 - Style Envy

 • NAG12 - Razzle-Dazzle